Duguláselhárítás 0-24

Adatvédelmi nyilatkozat, tulajdon jogok

Az adatai kezelőjének neve:
Horváthné Csoma Tímea
Telefonszám: +36 30 574 89 66.
E-mail: csjenny31@gmail.com.

A www.dugulaselharitas0-24.com felkeresőinek személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának a tiszteletben hagyását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A személyes adatok felhasználását jogszerűen és tisztességesen végzik.

Az önről származó információk begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatainak kezelésének rendelkezési célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

Adatvédelmi nyilatkozat információk tárolásáról:

Az Ön személyes információinak tárolása csak szükséges ideig történik. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatainak kezelését olyan módon kell intézni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelmi nyilatkozat jogérvényesítési lehetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal://www.naih.hu

A jelen Adatvédelmi Irányelvben nem szabályozott kérdések körében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A weboldal tartalma, lógói Horváthné Csoma Tímea szellemi tulajdonát képezi, a weboldal oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel sem online, sem nyomtatott formában.

Duguláselhárítás Budapest

Scroll to top
Duguláselhárítás 0-24